Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest zawsze indywidualnie podczas spotkania z klientem. Jego wysokość uzależniona jest między innymi od rodzaju zlecenia, nakładu pracy, terminu wykonania i wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową lub może być ustalone w oparciu o stawkę godzinową. W przypadku ustalania wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową jednostką rozliczeniową jest 15 min.

Kancelaria Adwokacka

  • 00-394 Warszawa
  • ul. Solec 38/203
  • NIP: 5342040318
  • Regon: 141787338
  • tel. 22 458 23 40
  • fax. 22 458 23 49
  • Godziny otwarcia
  • Pn-Pt.: 9.00-17.00


Podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej