Zakres usług

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

 • reprezentacji przed sądami oraz organami administracyjnymi,
 • przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
 • sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów i pism,
 • udziału w negocjacjach i działaniach przesądowych,
 • windykacji roszczeń majątkowych i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym,
 • stałej obsługi prawnej.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach:
 • prawo cywilne i windykacja (dochodzenie należności, sprawy dotyczące nieruchomości, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i inne),
 • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek i inne)
 • prawo rodzinne (sprawy o rozwód i separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i inne),
 • prawo turystyczne (sprawy o odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną),
 • prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych (sporządzanie projektów pism, umów oraz opinii prawnych, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, doradztwo dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym),
 • prawo pracy (pomoc prawna i reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy),
 • prawo karne (obrona oraz reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem, przygotowywanie pism procesowych i środków zaskarżenia oraz prywatnych aktów oskarżenia)

Kancelaria Adwokacka

 • 00-394 Warszawa
 • ul. Solec 38/203
 • NIP: 5342040318
 • Regon: 141787338
 • tel. 22 458 23 40
 • fax. 22 458 23 49
 • Godziny otwarcia
 • Pn-Pt.: 9.00-17.00


Podmiot zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej