Zakres usług

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem naszych usług

Kontakt z nami

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:

  • reprezentacji przed sądami oraz organami administracyjnymi,
  • przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
  • sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów i pism,
  • udziału w negocjacjach i działaniach przesądowych,
  • windykacji roszczeń majątkowych i reprezentacji w postępowaniu egzekucyjnym,

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach:

  • prawo cywilne i windykacja (dochodzenie należności, sprawy dotyczące nieruchomości, reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i inne),
  • prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wydziedziczenie, zachowek i inne)
  • prawo rodzinne (sprawy o rozwód i separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i inne),
  • prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych (sporządzanie projektów pism, umów oraz opinii prawnych, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, doradztwo dotyczące bieżącej działalności przedsiębiorców, obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym i naprawczym),

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie,
dostosowując się do jego potrzeb.